Priopćenje o glasovanju na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Istarske kreditne banke Umag d.d.

U privitku je link na Priopćenje o glasovanju na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Istarske kreditne banke Umag d.d.