Pravila preračunavanja i fiksni tečaj konverzije

Na dan uvođenja eura Banka će besplatno preračunati u euro sve kunske iznose na Vašem tekućem i žiroračunu te na svim ostalim računima i proizvodima koje koristite (štednja, oročeni depozit, kredit, kreditna kartica, plaćanje na rate, prekoračenje ili okvirni kredit po računu).

Za preračunavanje će se koristiti fiksni tečaj konverzije od 7,53450 kuna za 1 euro, a preračunati iznosi zaokružit će se na dvije decimale u skladu s uobičajenim pravilima zaokruživanja, i to na sljedeći način:

  • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena (npr. 100 kn = 13,27228 EUR, zaokruženo 13,27 EUR);
  • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet , druga decimala povećava se za jedan (npr. 50 kn = 6,63614 EUR, zaokruženo 6,64 EUR).

Za preračunavanje po fiksnom tečaju konverzije možete koristiti kalkulator na stranici www.euro.hr, a na mobilni uređaj možete preuzeti aplikaciju euroHR