Potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji između IKB Umag Umag d.d., Grada Novigrada i Neapolis d.o.o., Novigrad vezano na kreditiranje kupnje POS stanova u Novigradu

sporazum pos ngd 2014.gifNastavno na uspješnu zajedničku suradnju iz ranijih godina u realizaciji projekata Grada Novigrada-Cittanova, danas je u Umagu, u sjedištu Istarske kreditne banke Umag d.d. potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji vezano na Program poticane stanogradnje kojeg zajednički provode Grad Novigrad-Cittanova i tvrtka Neapolis d.o.o. kao nositelj realizacije važnih projekata i investicija Grada Novigrada-Cittanova. U ime Istarske kreditne banke Umag d.d. Ugovor je potpisao predsjednik Uprave g. Miro Dodić, u ime Grada Novigrada-Cittanova gradonačelnik g. Anteo Milos, a u ime trgovačkog društva Neapolis d.o.o., direktor g. Suad Kamber. Potpisivanjem ovog Ugovora kupcima stanova iz Programa poticane stanogradnje Grada Novigrada osigurani su povoljniji uvjeti kreditiranja, u skladu s dugogodišnjom tradicijom Banke, koja je u svojem dosadašnjem poslovanju oduvijek posebno pratila potrebe stanovništva na ovim prostorima.

Krediti će se odobravati s valutnom klauzulom u EUR, na rok otplate do 30 godina, bez depozita i uz naknadu od 0,50% od odobrenog iznosa kredita. Kamatna stopa po ovim kreditima je promjenjiva i jednaka je 6-mjesečnoj stopi NRS1 za EUR uvećanoj za 3,18 p.p, godišnje (što trenutno iznosi 5,95%, EKS 6,16%). U prve tri godine otplate kredita kamatna stopa je fiksna i iznosi 5,00% godišnje (EKS 5,16%).

S obzirom na još uvijek tešku ekonomsku i socijalnu situaciju, IKB želi maksimalno izaći u susret i pomoći u rješavanju stambenog pitanja ponajprije mladim obiteljima, kako bi uz što povoljnije uvjete zadovoljili jednu od elementarnih potreba svakog čovjeka – potrebu za sigurnošću i domom. Osim toga, na ovaj se način želi potaknuti i oživljavanje sektora građevinarstva na području grada Novigrada, a time i boljeg standarda svih građana ovog područja.