Postanite korisnik

Za korištenje usluge iKBnet potrebno je: 
▪  pristup Internetu putem Internet preglednika
▪  otvoren transakcijski račun kod IKB Umag 
▪  potpisan Zahtjev za korištenje usluge iKBnet kojim se prihvaćaju odredbe Općih uvjeta za korištenje usluge Internet bankarstva za poslovne subjekte 
▪  korisnički paket Banke koji sadrži:

   - token
   - inicijalni PIN
 
Gdje možete ugovoriti uslugu iKBnet za poslovne subjekte?
 
Zahtjev za korištenje uslugeiKBnetmožete zatražiti u svim podružnicama i poslovnicama Banke, a također ga možete preuzeti ovdje. 
  
Popunjen te valjano potpisan i ovjeren Zahtjev možete predati osobno u bilo koju poslovnicu ili ga poslati poštom na adresu: 
  
Istarska kreditna banka Umag d.d.
Odjel platnog prometa 
Ernesta Miloša 1 
52470 Umag