Mobilno bankarstvo

mIKB– mobilno bankarstvo za poslovne subjekte je usluga Istarske kreditne banke Umag d.d. koja u svakom trenutku omogućuje pristup pregledu računa, stanjima i prometima u domaćoj valuti, kao i unosu i potpisivanju naloga u domaćoj valuti koristeći moderne mobilne tehnologije. Korištenje pametnog telefona ili tableta uz internetsku vezu omogućava brzo, jednostavno i sigurno upravljanje financijama Vaše tvrtke. 
  
Usluga se ugovara na temelju popunjenog Zahtjeva u bilo kojoj poslovnici Banke.  Nakon ugovaranja usluge zaprima se aktivacijski ključ u u dva dijela: 
-          prvih osam znamenki putem SMS poruke 
-          drugih osam znamenki putem e-maila 
  
Nakon preuzimanja i instaliranja aplikacije s Google Playa ili App Store-a, unosom aktivacijskog ključa i odabirom korisničkog PIN-a, aplikacija je spremna za rad. 
  
Brojne su prednosti korištenja usluge: 
  
-          povoljne naknade za provedbu naloga 
-          dostupnost usluge neovisno o radnom vremenu poslovnica 
-          dostupnost usluge na svim lokacijama s pristupom internetu 
-          automatsko popunjavanje naloga s 2d bar kodom 
-          potpuna kontrola nad platnim nalozima 
-          uvid u kretanje naloga po statusima te kretanje prometa i stanja po računima 
  
Preduvjeti za aktivaciju usluge su: 
  
-          otvoren transakcijski račun u IKB-u 
-          mobilni uređaj sa iOS (Apple) ili Android operativnim sustavom 
  
Funkcionalnosti mobilnog bankarstva (mIKB) za poslovne subjekte: 
  
-          prikaz stanja i prometa po transakcijskim računima u domaćoj valuti 
-          pregled stanja po karticama i plasmanima 
-          unos naloga za nacionalna plaćanja u domaćoj valuti (prijenosi između računa te ostala plaćanja u domaćoj valuti) 
-          kreiranje i spremanje predložaka platnih naloga 
-          pregled svih naloga za nacionalna plaćanja u domaćoj valuti po statusima 
-          funkcija ‘Slikaj i plati’ (skeniranjem 2d bar koda) 
-          kalkulator valuta i kredita 
-          pregled bankomata/poslovnica Banke 
-          pregled trenda (prema definiranim kategorijama koje se odabiru prilikom plaćanja) 
-          prikaz tečajne liste 
-          svi nalozi uneseni putem mobilnog bankarstva vidljivi su i u internet bankarstvu, i obrnuto