Internet bankarstvo

Dostupnost i ušteda vremena: 
  
·         uslugu možete koristi 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, s bilo kojeg računala s pristupom na Internet i na taj način uštedjeti svoje dragocjeno vrijeme 

Praktičnost i preglednost: 
  
·         nema potrebe kupovati obrasce 
·         dokumenti se ispisuju po potrebi 
·         sve evidencije su ažurne i dostupne u svakom trenutku 
·         mogućnost kontrole statusa zadanih naloga u svim fazama obrade 

Povoljnost:
  
·         programski paket iKBnet omogućuje poslovnim subjektima korištenje usluga platnog prometa u zemlji i s inozemstvom  
·         u usporedbi s klasičnim načinom obavljanja poslova platnog prometa, usluge putemiKBnet-a znatno su jeftinije
  
Jednostavnost: 
  
·         za korištenjeiKBnet-a dovoljno je osnovno znanje korištenja računalom i Internetom
·         jednostavan postupak prijave i potpisivanje transakcija pomoću tokena 
  
Sigurnost:
  
·         svi podaci zaštićeni su 128-bitnom enkripcijom (SSL) 
·         koristi se PKI tehnologija zaštićena PIN-om 
·         svaka transakcija se digitalno potpisuje 
  
Funkcionalnosti iKBnet-a
  
·         prikaz stanja i prometa u svim valutama na jednom pregledu 
·         pregled stanja po karticama i plasmanima 
·         pregled faktura i izvoda po transakcijskom računu 
·         unos naloga za nacionalna i prekogranična plaćanja u domaćoj valuti, te mogućnost unosa naloga za međunarodna plaćanja u stranoj valuti putem obrasca HUB 3 
·         dostava zbirnih naloga putem datoteke kroz jedinstveni format za naloge, kako za nacionalna  tako i za međunarodna i prekogranična plaćanja 
·         dostava zbirnih naloga za plaće 
·         unos zahtjeva za kupnju deviza, s istovremenim formiranjem naloga za terećenje transakcijskog računa u domaćoj valuti za pokriće (prilikom potpisivanja naloga) 
·         unos zahtjeva za prodaju deviza 
·         mogućnost istovremenog potpisivanja naloga po svim Vašim transakcijskim računima 
·         prikaz tečajne liste