Posebni uvjeti za umirovljenike

Svim umirovljenicima koji primaju mirovinu preko računa u Istarskoj kreditnoj banci Umag odobrava se MasterCard revolving kreditna kartica ukoliko zadovoljavaju sljedeće uvjete:

  • neto mirovina viša od 1.500,00 kuna
  • uredno poslovanje po računima u Banci u zadnjih godinu dana
  • kreditna sposobnost (podrazumijeva da je ukupan iznos rata kredita manji od polovice prosječne mirovine)

Svi umirovljenici su trajno oslobođeni plaćanja upisnine!