Polugodišnja javna objava bonitetnih zahtjeva

U prilogu se nalazi dokument Polugodišnja javna objava bonitetnih zahtjeva.