Poljoprivredni krediti

Namjena kredita:

za investicije u poljoprivredi: izgradnja, dovršenje ili adaptacija gospodarskih objekata za poljoprivredne namjene, kupnja poljoprivrednog zemljišta, kupnja opreme, strojeva, alata i ostalih sredstava za poljoprivrednu namjenu, podizanje dugogodišnjih nasada (voćnjaka, vinograda, maslinika), kupnja i proširenje osnovnog stada, kupnja junica i opreme u proizvodnji mlijeka, za sjetvu i ostale poljoprivredne namjene

Iznos kredita:

od EUR 5.000,00 do EUR 50.000,00

Rok otplate:

od 2 do 10 godina

Nominalna kamatna stopa:

4,50% godišnje, fiksna

 

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa:

od 4,65%

Naknada za obradu zahtjeva:

BEZ NAKNADE

Način otplate:

u jednakim mjesečnim anuitetima

Način isplate:

plaćanje po ponudi, računu, predračunu, ugovoru ili drugom dokumentu iz kojeg je vidljiva namjena kredita

Osnovna dokumentacija:

  • Zahtjev za kredit
  • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
  • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu (IP-1 obrazac, odrezak od mirovine, obrazac DOH i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
  • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
  • Ponuda, račun, predračun ili drugi dokument iz kojeg je vidljiva namjena kredita
  • Instrumenti osiguranja (zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.