PODUZETNIK ISTARSKA ŽUPANIJA 2020.

Programi kreditiranja u kojima Istarska županija u suradnji sa gradovima u sastavu Istarske županije subvencionira kamate na kredite s 1 postotnim poenom:

MJERA 1.

Nove investicije koje uključuju npr:

 • kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata
 • nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme
 • nabavu novih proizvodnih objekata
 • obrtna sredstva do 30% iznosa kredita

Trajna obrtna sredstva za sljedeće namjene npr:

 • za nabavu sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara
 • za troškove radne snage
 • za režijske troškove

Kamatna stopa:

Za nove investicije:

 • krediti s valutnom klauzulom u EUR: 3MJ EURIBOR uvećan za 2,40 p.p. godišnje, promjenjiva
 • krediti bez valutne klauzule: 2,80% godišnje, fiksna

 Za trajna obrtna sredstva:

 • krediti sa valutnom klauzulom u EUR: 2,50% godišnje, fiksna
 • krediti bez valutne klauzule: 2,50% godišnje, fiksna

Rok otplate:

Za nove investicije:

 • krediti s valutnom klauzulom u EUR: do 10 godina
 • krediti bez valutne klauzule: do 5 godina

Za trajna obrtna sredstva:  od 18 do 36 mjeseci

MJERA 2.

Program kreditiranja u suradnji s HBOR-om po programu Poduzetništvo mladih žena i početnika

https://www.hbor.hr/kreditni_program/poduzetnistvo-mladih-zena-i-pocetnika/