Platni promet u zemlji

Istarska kreditna banka Umag d.d. nudi svojim klijentima obavljanje poslova platnog prometa u cjelokupnoj mreži svojih poslovnica, kao i putem Internet aplikacije IKBnet, u skladu s tehnološkim zahtjevima današnjice. Fleksibilnost, jednostavnost, brzina i, poglavito, pažnja svih naših djelatnika temeljne su značajke našeg pristupa tom važnom segmentu Vašeg i našeg poslovanja.

BEZGOTOVINSKI PLATNI PROMET

Banka nudi slijedeće načine podnošenja naloga za plaćanje:

- korištenjem IKBnet-a, Internet bankarstva za poslovne subjekte, 24 sata 7 dana u tjednu
- podnošenjem papirnatog/magnetskog medija u poslovnicama Banke
- podnošenjem naloga u poslovnicama FINA-e

Naloge za plaćanje možete predati u svim našim poslovnicama bez obzira gdje je otvoren račun.

Bezgotovinski platni promet obuhvaća:

- interna plaćanja: plaćanja između računa u Banci
- eksterna plaćanja: plaćanja između računa u Banci i računa u drugim Bankama

Nalozi se izvršavaju prema terminskom planu:

- na odabrani dan:
o interna plaćanja u realnom vremenu
o eksterna plaćanja ovise o ciklusima NKS-a
- unaprijed (do 14 dana)

GOTOVINSKI PLATNI PROMET

Gotovinski platni promet moguće je obavljati:

- na šalterima Banke
- putem Bančinih dnevno-noćnih trezora, 24 sata 7 dana tjedno
- putem FINA-e

INFORMACIJE O STANJU I PROMETU NA RAČUNU

Informacije o stanju i prometu na računu dostupne su korištenjem slijedećih usluga:

- IKBSMS: obavijest o stanju i priljevima na računu putem SMS poruke
- IKBnet: pregled stanja i prometa računa putem Internet aplikacije

NAČIN PREUZIMANJA IZVODA

Dostava izvoda o promjenama na računu moguća je na slijedeće načine:

- putem Internet aplikacije IKBnet
- podizanjem na šalteru Banke
- putem pretinaca u Banci
- faksom
- poštom
- na FINA-i

Razdoblje dostavljanja izvoda :

- po promjeni
- mjesečno