Osiguranja

Istarska kreditna banka Umag d.d. i Generali osiguranje u lipnju 2005. sklopili su ugovor o zastupanju u poslovima osiguranja života i ugovor o zastupanju u prodaji osiguranja, čime regulirano je da se police mogu ugovarati zasebno i u okviru odobravanja novih kredita gdje polica životnog osiguranja može poslužiti i kao zamjena za jamca.