Opće informacije o stambenim potrošačkim kreditima i postupak odobravanja stambenog potrošačkog kredita

U prilogu se nalaze dokumenti : Opće informacije o stambenim potrošačkim kreditima i Postupak odobravanja stambenog potrošačkog kredita, u PDF obliku.