Okvirni krediti po transakcijskom računu

Okvirni krediti po transakcijskom računu omogućavaju fleksibilno i jednostavno povlačenje potrebnih likvidnih sredstava. Kredit se koristi za plaćanja s poslovnog računa do iznosa dopuštenog prekoračenja, a povrat se vrši priljevom sredstava na poslovni račun.

Karakteristike:

  • Odobravanje kredita i povrat u kunama
  • Jednostavan povrat – svaki priljev automatski smanjuje dug
  • Ugovorena kamata plaća se mjesečno samo na iznos kredita koji ste iskoristili
  • Brza otplata u roku do jedne godine

Informacije na telefon:

702 361, 702 362 
Odjel za rad s poslovnim subjektima i krediti stanovništvu

ili putem e-maila krediti@ikb.hr