Održana glavna skupština IKB-a

U kongresnoj dvorani hotela Sol Melia Koral u Umagu 07.04.2017. godine održana je Glavna skupština IKB-a, na kojoj su usvojene sve odluke po predloženim točkama dnevnog reda. Dioničarima Banke su se obratili g.Miro Dodić, predsjednik Uprave IKB-a, g.Milan Travan, predsjednik Nadzornog odbora i g.Marijan Kovačić, predsjednik Glavne skupštine dioničara Banke.
Predsjednik Uprave naglasio je : "Protekla poslovna godina, kada je ujedno obilježena 60. godišnjica uspješnog poslovanja Banke, prva je godina Strateškog plana poslovanja Banke u razdoblju od 2016. do 2020. godine. U ovoj prvoj godini realizacije Strateškog plana ostvaren je značajan rast bilance i dobiti, povećan je opseg poslovanja i prošireni su prodajni kanali primjenom suvremenih tehnologija. 
Istarska kreditna banka Umag je u 2016. godini poslovala uspješno, stabilno i sigurno, te ostvarila vrlo dobre financijske rezultate. Neto dobit iznosi 20,6 milijuna kuna, a bilanca Banke krajem godine iznosila je više od 3,2 milijarde kuna i za 4 posto veća je od ostvarenja krajem prethodne godine. Ostvareni rezultati očituju se i u vrlo dobrom prinosu na kapital (ROE), gdje je Banka iskazala prinos veći od 8%, a prinos na imovinu (ROA) iznosio je za 2016. godinu 0,84%. 
Cilj nam je i dalje povećavati kamatonosnu aktivu na način da se brže povećavaju kreditni plasmani, a time i operativna dobit. To znači da i u narednoj godini prioriteti ostaju poticanje kreditne aktivnosti, aktivnosti na naplati dospjelih potraživanja odnosno smanjenje neprihodujućih kredita i daljnje smanjivanje općih i administrativnih troškova. Banka će na području svog djelovanja i dalje aktivno sudjelovati u gospodarskom razvoju i nastaviti s pružanjem kvalitetnih usluga, partnerskih rješenja za naše klijente, povećavanjem efikasnosti poslovanja i uvođenjem novih tehnologija te pružanjem savjeta našim klijentima u realizaciji njihovih zahtjeva."