Održana Glavna skupština IKB-a

skupstina 2015.gifUmagu je 10.04.2015.g. održana Glavna skupština IKB-a, na kojoj su jednoglasno usvojeni svi prijedlozi odluka po predloženim točkama dnevnog reda. Skupština je održana u Umagu, u kongresnoj dvorani hotela Sol Melia Koral.
Dioničarima Banke su se obratili g.Miro Dodić, predsjednik Uprave IKB-a, g.Milan Travan, predsjednik Nadzornog odbora i g.Marijan Kovačić, predsjednik Glavne skupštine dioničara Banke.

Predsjednik Uprave g.Dodić istaknuo je da je bilanca Banke na dan 31.12.2014. godine iznosila je 2,928 milijardi kuna, što iskazuje porast u odnosu na prethodnu godinu za 4,3% ili za 121 milijun kuna, a za usporedbu u bankarskom sektoru Hrvatske došlo je do pada za 1,97 milijardi kuna ili za 0,5%. U proteklom petogodišnjem razdoblju ukupna bilanca odnosno aktiva Istarske kreditne banke Umag porasla je za 690 milijuna kuna uz kontinuirano profitabilno poslovanje.

Rast Banke, kao i svake godine, temelji se na primarnim izvorima, tj. depozitima građana, poslovnih subjekata i javnog sektora. Ukupni depoziti porasli su u 2014. godini za 118,72 milijuna kuna, odnosno za 4,94%, te su 31.12.2014. godine iznosili 2,521 milijardi kuna i time premašili plan za 2014. godinu. Posebno je značajno napomenuti da je uz uobičajen rast štednje građana u 2014. došlo do značajanog rasta depozita poslovnih subjekata, koji je iznosio 14,2% ili preko 65 milijuna kuna.

Ukupni kreditni plasmani porasli su za 6,3%, dok je u bankarskom sektoru došlo do pada od 3,8%.