Održana Glavna skupština IKB-a

skupstina 2014.gifGlavna skupština IKB-a održana je 11.04.2014. u Umagu, u kongresnoj dvorani hotela Sol Melia Koral. Na skupštini su razmatrana i prihvaćena izvješća o poslovanju Banke u 2013.g. te je donešena odluka o raspodjeli dobiti. Dioničarima Banke su se obratili g.Miro Dodić, predsjednik Uprave IKB-a, g.Milan Travan, predsjednik Nadzornog odbora i g.Marijan Kovačić, predsjednik Glavne skupštine dioničara Banke.
Gospodin Dodić je istaknuo da se poslovanje Istarske kreditne banke u 2013. godini odvijalo u uvjetima financijske, gospodarske i ekonomske krize u globalnom i lokalnom okruženju. Usprkos navedenom, bilanca Banke na dan 31.12.2013. godine iznosila je 2,81 milijardi kuna, što iskazuje porast u odnosu na 31.12.2012. za 5,01% ili za 134,38 milijuna kuna, a u bankarskom sektoru Hrvatske došlo je do pada za 0,5%. Rast bilance je proizašao na osnovi primarnih izvora tj. depozita građana, poslovnih subjekata i javnog sektora.
Ukupni depoziti su porasli za 116 milijuna kuna tako da su iznosili 2,4 milijardi kuna, čime je za 2,9% premašen plan za 2013. godinu. Kreditni plasmani privredi, obrtnicima, stanovništvu i javnom sektoru povećani su za 2,5%. Značajno povećanje plasmana je došlo i ulaganjem u vrijednosne papire, čime je ostvareno 16,9 milijuna kuna kamatnih prihoda.
U 2012. godini Banka je povećala svoje učešće u ukupnoj bilanci bankarskog sektora s 0,62% na 0,67%, a u 2013. godini s 0,67% na 0,71%, te će Uprava Banke i u narednom razdoblju posebnu pažnju posvetiti što boljem tržišnom pozicioniranju IKB-a kao regionalne banke za područje Istre, riječkog područja i Grada Zagreba.
I u ovoj godini za prva tri mjeseca Banka je nastavila pozitivan trend u poslovanju, kako po pitanju stanja aktive i pasive, tako i u računu dobiti i gubitka, gdje se nastavlja trend porasta neto kamatnog i nekamatnog prihoda, uz pad administrativnih troškova i bolju naplatu djelomično nadoknadivih plasmana, čime se osigurava porast operativne dobiti