Od 1. lipnja 2014. obvezno korištenje IBAN konstrukcije računa za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija

Od 01. lipnja 2014. primjena IBAN konstrukcije transakcijskih računa postaje obvezna u nacionalnom platnom prometu za sve sudionike. Od tog datuma nacionalne platne transakcije će se izvršavati samo po IBAN konstrukciji računa platitelja i primatelja. 

IBAN (International Bank Account Number) je broj transakcijskog računa (tekućeg računa, žiroračuna, računa za posebne namjene, poslovnog računa) kreiran po međunarodnim standardima. Hrvatski IBAN sastoji se od 21 znaka: - prva dva znaka predstavljaju oznaku za Republiku Hrvatsku (HR) - sljedeća dva znaka (numerička) predstavljaju kontrolne znamenke broja računa - sljedećih sedam znakova predstavljaju Vodeći Broj Depozitne Institucije (VBDI) kod koje se vodi transakcijski račun - posljednjih deset znakova predstavljaju broj Vašeg transakcijskog računa (u formatu od 10 znamenki) 

IBAN Vašeg transakcijskog računa dostupan je u Izvatku po transakcijskom računu, u iKBnet-u i u potvrdi o plaćanju, a možete ga i zatražiti u bilo kojoj poslovnici Istarske kreditne banke Umag d.d. S obzirom da su svi Vaši uplatitelji također obvezni koristiti IBAN konstrukciju transakcijskog računa, molimo Vas da ih na vrijeme izvijestite o IBAN konstrukciji Vašeg transakcijskog računa. 

Umag, travanj, 2014.