Obrtnički krediti

Članovi Obrtničke komore Istarske županije koji posluju putem poslovnog računa otvorenog u Banci na raspolaganju imaju sljedeće kreditne linije:

-          kratkoročni krediti za obrtna sredstva

-          kratkoročni krediti za pripremu turističke sezone

-          dugoročni krediti za trajna obrtna sredstva

-          dugoročni krediti za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme

-          dugoročni krediti za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih i/ili poslovnih objekata

Karakteristike:

  • Krediti se odobravaju u kunama i uz valutnu klauzulu
  • Kratkoročni krediti: rok otplate do 12 mjeseci
  • Dugoročni krediti: rok tplate do 12 godina

Banka će obrtnicima odobravati MasterCard Business kreditnu karticu bez upisnine i članarine za prvu godinu korištenja zaključno do 31.12.2020.

Informacije na telefon:

702 361, 702 362 
Odjel za rad s poslovnim subjektima i krediti stanovništvu

ili putem e-maila krediti@ikb.hr