Obavijest : Veliki petak - neradni dan za izvršavanje međubankovnih transakcija

Poštovani ,

Uvođenjem eura, sva međubankovna plaćanja (nacionalna i prekogranična) u eurima izvršavaju se i namiruju u platnom sustavu TARGET Europske središnje banke, odnosno u TARGET-HR komponenti sustava TARGET, kojom upravlja Hrvatska narodna banka.

S obzirom da je Veliki petak radni dan u Republici Hrvatskoj, ali istodobno je neradni dan platnog sustava TARGET-HR, skrećemo pozornost na to da se na dan Velikog petka, 7.travnja 2023., neće moći izvršavati plaćanja u eurima između računa koji se vode u različitim bankama (kod kojih platitelj vodi račun u jednoj, a primatelj plaćanja u drugoj banci). Takvi platni nalozi zadani s datumom valute na dan 07. travnja 2023., bit će izvršeni u utorak 11. travnja 2023.

Ostale platne transakcije kao što su plaćanja između računa koji se vode u istoj banci, instant plaćanja koju Vam naša Banka nudi u mobilnom bankarstvu (365/7/24), te plaćanja platnim karticama i podizanje gotovine na bankomatima će se moći uredno provoditi.

Detaljnije:

https://www.hub.hr/hr/veliki-petak-je-neradni-dan-za-izvrsavanje-medubankovnih-transakcija
https://www.hnb.hr/-/veliki-petak-je-neradni-dan-za-izvrsavanje-medjubankovnih-transakcija

Vaša Istarska kreditna banka Umag d.d.