Obavijest o ukidanju usluge otkupa talijanskih mirovinskih čekova u poslovanju s fizičkim osobama – potrošačima od 01. lipnja 2020. godine

Poštovani,

ovim putem Vas obavještavamo da se ukida usluga otkupa čekova Citibank N.A. Milano, a koji su izdani u svrhu isplate mirovine, te se od 01. lipnja2020. više neće vršiti otkup i polog čekova.

Sukladno navedenom, mijenja se Odluka o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga.

Od 01. lipnja 2020. godine briše se stavka iz tarife naknada kao slijedi:

Otkup i polog čekova izdanih od inozemnih banaka

-           Polog čekova Citibank N.A. Milano na transakcijski račun

 ili devizni štedni ulog iz osnova mirovina u EUR-u                                     bez naknade.

U Umagu, ožujak 2020.