Obavijest o promjenama u poslovanju sukladno propisima EU i izmjenama i dopunama Općih uvjeta za izdavanje i korištenje Maestro i Mastercard revolving kreditne kartice s primjenom od 19. travnja 2021. godine

Poštovani klijenti,

Obavještavamo Vas da će Istarska kreditna banka Umag d.d. od 19.travnja 2021. godine, odmah po osiguranju tehničkih uvjeta započeti s obavještavanjem korisnika kartica, koje se izdaju po tekućim i revolving računima fizičkih osoba – potrošača, o postotnoj marži koja se javlja kao razlika između tečaja kojega Banka primjenjuje kod kartičnih platnih transakcija i posljednjeg dostupnog referentnog deviznog tečaja za euro koje je izdala Europska središnja banka(ESB), sukladno Uredbi (EU) 2019/518 Europskog parlamenta i Vijeća. Klijenti će obavijesti zaprimati porukom na mobilni uređaj putem usluge mobilnog bankarstva (mIKB Active) ili mobilnog tokena (IKB mToken).

Banka će korisnike Maestro i Mastercard kartica fizičkih osoba, nakon primitka naloga za izvršenje transakcija podizanja gotovog novca ili plaćanja u valuti države Europskog gospodarskog prostora različitoj od valute terećenja računa iskazati i obavijestiti korisnike kartica o ukupnoj naknadi za preračunavanje valute u kojoj je transakcija izvršena u valutu terećenja računa kao postotnoj marži u odnosu na posljednje dostupne referentne devizne tečajeve za euro koje je izdala Europska središnja banka.

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Maestro i Mastercard kartica fizičkih osoba dopunjeni su odredbama koje opisuju način iskazivanja postotne marže i obavještavanja klijenata, korisnika usluga mobilnog bankarstva (mIKB Active) ili mobilnog tokena (IKB mToken), te mogućnost ukidanja obavijesti.

Izmijenjeni Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Mastercard revolving kreditne kartice i  Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Maestro kartice vezane uz tekući račun koji će biti u primjeni od dana 19.travnja 2021. godine objavljeni su na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr u rubrici Građani/Opći uvjeti i dostupni su u svim poslovnicama Banke.

S poštovanjem,

Vaša Istarska kreditna banka Umag d.d.

U Umagu, travanj 2021. godine