Obavijest o promjenama u poslovanju Mastercard revolving kreditnom karticom te izmjenama i dopunama Općih uvjeta za izdavanje i korištenje Mastercard revolving kreditne kartice s primjenom od 10. siječnja 2021. godine

Poštovani klijenti,

Obavještavamo Vas da Istarska kreditna banka Umag d.d. započinje s primjenom usvojenih promjena u poslovanju po Mastercard revolving kreditnim karticama za građane i da će u skladu s navedenim od 10. siječnja 2021. godine primjenjivati izmijenjene Opće uvjete za izdavanje i korištenje Mastercard revolving kreditne kartice.

  • U Općim uvjetima za izdavanje i korištenje Mastercard revolving kreditne kartice provedeno je ažuriranje terminologije i načina autorizacije kartičnih transakcija PIN-om umjesto dosadašnje autorizacije transakcija potpisom.
  • Sve Mastercard revolving kreditne kartice izdaju se na rok važenja od četiri (4) godine.
  • Rok uplate obračunate obveze skraćuje se sa petnaest (15) na deset (10) dana od datuma izrade Obavijesti o učinjenim troškovima. Novi rokovi za uplatu obračunate obveze su 10. u mjesecu za Obavijesti izrađene 1. u mjesecu, odnosno 25. u mjesecu za Obavijesti izrađene 15. u mjesecu.
  • Zatezna kamata neće se obračunavati na period od datuma dospijeća obaveze do datuma roka uplate.
  • Preporučeni dnevni limit za nove korisnike Mastercard revolving kreditne kartice za podizanje gotovog novca na isplatnim mjestima je 3.000,00 kn, a postojeće kartice zadržavaju sadašnje vrijednosti.
  • Za sve korisnike Mastercard revolving kreditne kartice broj dozvoljenih transakcija za podizanje gotovog novca iznosi najviše dvije transakcije dnevno.
  • Osnovni korisnik kartice može ugovoriti jedan od načina dostave Obavijesti o učinjenim troškovima: putem iKBnet-a, elektroničkom poštom, poštom na osnovnu adresu, poštom na alternativnu adresu ili osobnim preuzimanjem u poslovnici. Korisniku iKBnet usluge Obavijest je automatski dostupna u aplikaciji internetskog bankarstva, dodatno uz eventualno drugi ugovoreni način dostave.  

Novi Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Mastercard revolving kreditne kartice dostupni su u poslovnicama Banke i na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr u rubrici Građani/Opći uvjeti.

U Umagu, studeni 2020. godine