Obavijest o promjenama u platnom prometu od 01.lipnja 2013. - IBAN

Umag, svibanj 2013. 

Cijenjeni klijenti, 
  
ovim putem Vas želimo izvijestiti o važnim predstojećim promjenama u platnom prometu, 
a sve kao rezultat usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa zakonskom regulativom Europske unije. 
  
Upotreba IBAN konstrukcije transakcijskog računa kao obveznog podatka u nacionalnim platnim transakcijama 
  
Sukladno izmjenama i dopunama Odluke o otvaranju transakcijskih računa (NN 3/11, 135/11) od 1. lipnja 2012. omogućena je upotreba IBAN konstrukcije transakcijskog računa i u nacionalnom platnom prometu uz postojeću BBAN konstrukciju računa (VBDI + partija transakcijskog računa). 
  
Od 1. lipnja 2013. obavezna je primjena IBAN konstrukcije računa za SVE platne transakcije: 
-       nacionalne (platni promet u zemlji), 
-       prekogranične (platni promet između zemalja članica EU) i 
-       međunarodne (platni promet između zemalja članica EU i trećih država). 
  
Od tog datuma račun platitelja obavezno mora biti iskazan prema IBAN konstrukciji transakcijskog računa otvorenog u Banci. 
  
Iznimno, sukladno gore navedenoj Odluci, do 1. lipnja 2014. račun primatelja plaćanja može biti naveden i u BBAN konstrukciji (VBDI + partija transakcijskog računa). 
  
Slijedom navedenog, a kako su svi Vaši uplatitelji također obvezni koristiti IBAN konstrukciju transakcijskog računa, molimo Vas da ih na vrijeme izvijestite o IBAN konstrukciji Vašeg/Vaših računa. Svaki izvadak o stanju i promjenama po Vašem transakcijskom računu sadrži informaciju o Vašem IBAN-u.