Obavijest o privremenom ukidanju popusta na maloprodajnu cijenu goriva na CRODUX postajama za klijente IKB-a

Umag, 23. lipnja 2022.

Obavijest o privremenom ukidanju popusta na maloprodajnu cijenu goriva na CRODUX postajama za klijente IKB-a, s važenjem od 24. lipnja 2022. godine

Zbog nove Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koja ograničava najvišu maloprodajnu cijenu goriva, društvo Crodux derivati dva d.o.o prisiljeno je privremeno ukinuti popust koji se odobravao klijentima IKB-a (0,15 kn po litri goriva).
Ukidanje popusta stupa na snagu s danom 24.6.2022. godine i važi za sve benzinske postaje.

S poštovanjem,

Vaša Istarska kreditna banka Umag d.d.