Obavijest o prestanku rada poslovnice Veruda (prenamjena prostora) od 09.07.2020.

Poštovani klijenti,

Zbog prenamjene prostora u zgradi u kojoj je bila smještena poslovnica VERUDA u Puli, Tomassinijeva 32, poslovnica prestaje s radom dana 9. srpnja 2020. godine. Korištenje usluga Banke u moguće je u drugim poslovnicama na području Pule: Šijana, Jurja Žakna 4, i Robna kuća Pula, Dalmatinova 3, dok će bankomat biti premješten na obližnju lokaciju Tomassinijeva 34 (bistro Azzurro Mare). 

U Umagu, srpanj 2020. godine