Obavijest o izmjeni Terminskog plana zaprimanja i izvršenja naloga za plaćanje fizičkih osoba – potrošača s primjenom od 01. prosinca 2021. godine

Poštovani klijenti,

Obavještavamo Vas o izmjeni Terminskog plana zaprimanja i izvršenja naloga za plaćanje fizičkih osoba – potrošača s primjenom od 01. prosinca 2021. godine kako slijedi:

  • kako Banka u sklopu mobilnog bankarstva uvodi mogućnost zadavanja Instant naloga (SEPA Instant plaćanje ) koji se mogu zadati svaki dan 24 sata dnevno, u Terminskom planu u dijelu Kreditni transfer- nacionalni u kunama  u  točki 3. U korist računa izvan banke dodan je terminski plan vezano za izvršavanje Instant naloga :

       -   on-line bankarstvom mIKB Active - Instant nalog    svaki dan  do 24:00 h    10 sekundi

Izmijenjeni Terminski plan  koji će biti u primjeni od 01. prosinca 2021. godine objavljen je na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr u rubrici Građani/Opći uvjeti i dostupan je u svim poslovnicama Banke.

U Umagu, listopad 2021. godine