Obavijest o izmjenama visine naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama – potrošačima od 15. prosinca 2019. godine

Poštovani,

ovim putem vas obavještavamo o izmjenama i dopunama Odluke o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga.

Od 15. prosinca 2019. godine mijenjaju se visine naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama – potrošačima kako slijedi:

  1. Gotovinska plaćanja fizičkih osoba u korist računa izvan Banke 1,9%, min.9,50 kn, max. 100,00 kn;
  2. Kreditni transfer - nacionalni u kunama u korist transakcijskih računa poslovnih subjekata u Banci - u poslovnici Banke 1,5%, min. 8,00 kn max. 100,00 kn;
  3. Kreditni transfer - nacionalni u kunama u korist računa izvan Banke - u poslovnici Banke 1,5%, min. 8,00 kn, max. 100,00 kn;
  4. Kreditni transfer – nacionalni u eurima - SEPA 1,5%, min. 8,00 kn, max. 100,00 kn ;
  5. Kreditni transfer – nacionalni u eurima - ostali 1,5%, min. 8,00 kn, max. 100,00 kn;
  6. Kreditni transfer - u inozemstvo u eurima - prekogranični SEPA 1,5%, min.8,00 kn, max. 100,00 kn;
  7. Kreditni transfer - u inozemstvo u eurima - prekogranični ostali 1,5%, min.8,00 kn, max. 100,00 kn.

U Umagu, listopad 2019.