Obavijest o izmjenama naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama – potrošačima od 01. listopada 2021. godine

Poštovani,

ovim putem vas obavještavamo o izmjenama i dopunama Odluke o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga koje stupaju na snagu 01.10.2021.

1. Uvođenjem novih vrsta naloga SEPA instant, dodaju se nove tarifne stavke :

Kreditni transfer -instant nacionalni u kunama u korist računa izvan Banke - mobilnim bankarstvom mIKB Active   - 2,70 kn

Zahtjev za opoziv izvršenog  naloga -  10,00 kn  po nalogu

2. Mijenjaju se  visine  naknada:

Naziv naknade

Iznos naknade

Novi iznos naknade

Vođenje tekućeg računa - kunski promet

9,00 kn mjesečno

 

11,00 kn mjesečno

 

Vođenje žiroračuna - kunski promet

9,00 kn mjesečno

 

11,00 kn mjesečno

 

Vođenje računa za posebne namjene ostalih - kunski promet

9,00 kn mjesečno

 

11,00 kn mjesečno

 

Kreditni transfer - nacionalni u kunama u korist transakcijskih računa poslovnih subjekata u Banci - internet bankarstvom iKBnet Active

1,00 kn po nalogu

1,20 kn po nalogu

Kreditni transfer - nacionalni u kunama u korist transakcijskih računa poslovnih subjekata u Banci - mobilnim bankarstvom mIKB Active

1,00 kn po nalogu

1,20 kn po nalogu

Kreditni transfer - nacionalni u kunama u korist transakcijskih računa poslovnih subjekata u Banci preko pružatelja usluge iniciranja plaćanja

1,00 kn po nalogu

1,20 kn po nalogu

Kreditni transfer - nacionalni u kunama u korist računa izvan Banke - internet bankarstvom iKBnet Active

2,00 kn po nalogu

2,20 kn po nalogu

Kreditni transfer - nacionalni u kunama u korist računa izvan Banke - mobilnim bankarstvom mIKB Active

2,00 kn po nalogu

2,20 kn po nalogu

Kreditni transfer - nacionalni u kunama u korist računa izvan Banke preko pružatelja usluge iniciranja pladanja

2,00 kn po nalogu

2,20 kn po nalogu

Izmijenjene naknade koje će biti u primjeni od 01. listopada 2021. godine objavljene su na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr u rubrici Obavijesti i najave te su dostupne u svim poslovnicama Banke.

U Umagu, srpanj  2021.godine