Obavijest o izmjenama naknada za usluge u poslovanju s fizičkim osobama – potrošačima od 01. kolovoza 2021. godine

Poštovani,

ovim putem vas obavještavamo o izmjenama i dopunama Odluke o tarifi naknada za vršenje bankarskih usluga koje stupaju na snagu 01.08.2021.

Mijenjaju se  nazivi  naknada radi ukidanja usluge inkasa novčanica, zamjene oštećenih novčanica i zamjene oštećenog kovanog novca u stranim valutama:

Naziv naknade

Novi naziv naknade

Inkaso novčanica

Inkaso novčanica i kovanica u domaćoj valuti

Zamjena oštećenih novčanica

Zamjena oštećenih novčanica u domaćoj valuti

Zamjena oštećenog kovanog novca

Zamjena oštećenog kovanog novca u domaćoj valuti

Izmijenjene naknade koje će biti u primjeni od 01. kolovoza 2021. godine objavljene su na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr u rubrici Obavijesti i najave te su dostupne u svim poslovnicama Banke.

U Umagu, srpanj 2021.godine