Obavijest o izmjenama i dopunama Općih uvjeta za izdavanje i korištenje Mastercard revolving kreditne kartice s primjenom od 01.10.2019.god.

Obavještavamo Vas da će Istarska kreditna banka Umag d.d. započeti s izdavanjem Mastercard kartica za građane po kojima će se autorizacija transakcija kupovine na EFTPOS terminalima odvijati unošenjem PIN-a te će se, u skladu s navedenim, od 01. listopada 2019. godine primjenjivati izmijenjeni Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Mastercard revolving kreditne kartice.

 

  • U članku 10. Općih uvjeta za izdavanje i korištenje Mastercard revolving kreditne kartice izmjenjen je tekst kojim se opisuje metoda autorizacije platne transakcije na prodajnom mjestu. Platne transakcije novim karticama, koje će se izdavati nakon primjene izmjene Općih uvjeta, na prodajnom mjestu će se autorizirati PIN-om, a postojećim karticama potpisom, dok ne budu obnovljene ili reizdane na zahtjev klijenta.

 

Cjelovit tekst Općih uvjeta za izdavanje i korištenje Mastercard revolving kreditne kartice dostupan je u poslovnicama Banke i na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr u rubrici Građani/Opći uvjeti.

Umag, 01.08.2019.

Istarska kreditna banka Umag d.d.