Obavijest o izmjenama i dopunama Općih uvjeta poslovanja s novčanim polozima (depozitno poslovanje) fizičkih osoba - potrošača s primjenom od 20. siječnja 2020. godine

Poštovani klijenti,

 

Obavještavamo Vas o izmjenama Općih uvjeta poslovanja s novčanim polozima (depozitno poslovanje) fizičkih osoba - potrošača s primjenom od 20. siječnja 2020. godine, kako slijedi:

 

U glavi XV. OBAVIJESTI KLIJENTU u članku 60. Banka je dodala slijedeći tekst: „Banka će najmanje jednom godišnje obavijestiti Klijenta o stanju njegovog novčanog pologa, putem Izvatka o stanju po računima na dan 31. prosinca prethodne godine, početkom sljedeće godine, u poslovnici Banke i putem internetskog bankarstva (iKBnet Info ili iKBnet Active), ako Klijent ima ugovorenu jednu od tih usluga.

Na izričit zahtjev Klijenta, Banka će jednom godišnje, bez naknade Klijentu dostaviti Izvadak o stanju po računima na dan 31. prosinca poštom na adresu Klijenta ili elektroničkom poštom.

Uz Izvadak o stanju po računima na dan 31. prosinca Banka će priložiti Informativni predložak sa osnovnim informacijama o sustavu osiguranja depozita.“

Izmijenjeni Opći uvjeti poslovanja s novčanim polozima (depozitno poslovanje) fizičkih osoba - potrošača koji će biti u primjeni od 20. siječnja 2020. godine objavljeni su na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr u rubrici Građani/Opći uvjeti i dostupni su u svim poslovnicama Banke.

 

U Umagu, studeni 2019. godine