Obavijest o izmjenama i dopunama Općih uvjeta poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba – potrošača s primjenom od 20. siječnja 2020. godine

Poštovani klijenti,

 

Obavještavamo Vas o izmjenama Općih uvjeta poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba – potrošača s primjenom od 20. siječnja 2020. godine, kako slijedi:

 

  • U glavi VIII. Prešutno prekoračenje po tekućem računu u članku 19. dodan je slijedeći tekst:

„Ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni internim aktima Banke, rok korištenja odobrenog prešutnog prekoračenja automatski se produžava svake godine od 30.11. u godini za narednih godinu dana.“

 

  • U glavi XXI. Obavijesti u članku 59. Banka je dodala slijedeći tekst:

„Ako je evidentiran promet po računu, korisnik i Banka suglasni su da se dostava izvatka po računu  obavlja putem internetskog bankarstva (iKBnet Info ili iKBnet Active), ako korisnik ima ugovorenu uslugu internetskog bankarstva i to najmanje jednom mjesečno, bez naknade. Na izričit zahtjev korisnika, ako je evidentiran promet po računu, Banka će izvadak po računu dati ili učiniti raspoloživim korisniku u poslovnici Banke, poštom na adresu korisnika ili elektroničkom poštom, jednom mjesečno bez naknade.

U slučaju zaprimanja obavijesti o smrti korisnika razmjenom podataka putem Jedinstvenog registra računa ili na drugi način, Banka će od trenutka zaprimanja takve obavijesti prestati dostavljati izvadak o prometu po računu na ugovoreni način.

Banka će najmanje jednom godišnje obavijestiti korisnika o stanju njegovog računa, putem Izvatka o stanju po računima na dan 31.12. prethodne godine, početkom sljedeće godine, u poslovnici Banke i putem internetskog bankarstva (iKBnet Info ili iKBnet Active), ako korisnik ima ugovorenu jednu od tih usluga.

Na izričit zahtjev korisnika, Banka će jednom godišnje bez naknade korisniku dostaviti Izvadak o stanju po računima na dan 31.12. poštom na adresu korisnika ili elektroničkom poštom.

Banka će jedanput godišnje, početkom tekuće godine za prethodnu godinu, besplatno korisniku dati ili učiniti dostupnim Izvješće o naknadama (SoF), standardizirani dokument u kojem je naveden pregled svih obračunatih kamata i naknada u kalendarskoj godini u vezi s tekućim računom odnosno žiroračunom.

Banka će Izvješće o naknadama (SoF) dati ili učiniti dostupnim na jednaki način kao i Izvadak o stanju po računima na dan 31.12. „

Izmijenjeni Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba-potrošača koji će biti u primjeni od 20. siječnja 2020. godine objavljeni su na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr u rubrici Građani/Opći uvjeti i dostupni su u svim poslovnicama Banke.

 

U Umagu, studeni 2019. godine