Obavijest - novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima fizickih osoba - potrošača s primjenom od 01.09.2018.

Obavijest - novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima fizickih osoba - potrošača s primjenom od 01.09.2018.

Obavještavamo sve klijente, vlasnike transakcijskih računa u Istarskoj kreditnoj banci Umag d.d. (tekući račun, žiro račun, račun za posebne namjene) da s danom 01.09.2018. godine stupaju na snagu novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba – potrošača. 

Informacija o primjeni novih Općih uvjeta dostavljena je klijentima putem mjesečnih izvadaka prometa po računu  za kolovoz ove godine.


Pojašnjenje izmjena i dopuna Općih uvjeta:

  •  Članak 13. je izmijenjen i  dopunjen u dijelu  kojim je reguliran način raspolaganja sredstvima na transakcijskim računima maloljetnih osoba ili osoba pod skrbništvom, te sada  glasi:

„Maloljetna osoba može samostalno raspolagati sredstvima na računu ako ih je stekla vlastitim radom nakon navršene 15. godine života ili je stekla poslovnu sposobnost prije punoljetnosti.

 Iznimno maloljetna osoba može samostalno raspolagati sredstvima na računu prije stjecanja poslovne sposobnosti, uz uvjet da joj je pismenu suglasnost za raspolaganje sredstvima na računu i način raspolaganja dao njezin zakonski zastupnik ili skrbnik bilo prilikom otvaranja računa ili naknadno. Suglasnost se može dati za neograničeno raspolaganje ili uz ograničenja, te za pojedine platne instrumente, a data suglasnost se može u svakom trenutku povući.

Zakonski zastupnik odnosno skrbnik dužan je voditi evidenciju prometa i stanja po računu maloljetne osobe ili osobe pod skrbništvom, a sredstvima na računu se ne smije raspolagati u iznosu koji premašuje mjesečni iznos potreban za uzdržavanje maloljetne osobe ili osobe pod skrbništvom odnosno iznos odobren od nadležnog Centra za socijalnu skrb.

Zakonski zastupnik odnosno skrbnik odgovara za sve obaveze nastale po računu maloljetne osobe odnosno osobe pod skrbništvom bez obzira na iznos i način nastanka tih obveza.

Zakonski zastupnik odnosno skrbnik ne može ugovoriti dozvoljeno prekoračenje odnosno ugovor o kreditu po transakcijskom računu.

Pravo zakonskog zastupnika/skrbnika za raspolaganje sredstvima na računu maloljetne osobe odnosno osobe pod skrbništvom prestaje na temelju pravomoćne odluke suda ili centra za socijalnu skrb ili na temelju zakona. „

Ažurirani Opći uvjeti poslovanja po transakcijkim računim fizičkih osoba - potrošača objavljeni su na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr u rubrici Građani/Opći uvjeti i dostupni su u svim poslovnicama Banke.

U Umagu, kolovoz 2018.