OBAVIJEST KLIJENTIMA - korisnicima EFTPOS terminala

Poštovani klijenti, korisnici beskontaktnog  EFTPOS terminala, obavještavamo Vas da je od 02.04.2020. na Vašim treminalima povećan maksimalni iznos beskontaktnog plaćanja sa dosadašnjih 100,00 kn na 250,00 kn. Unos PIN-a obvezan je za iznose veće od 250,00 kn.

Vaša Istarska kreditna banka Umag d.d.