Obavijest – izmjena Općih uvjeta poslovanja s novčanim polozima (depozitno poslovanje) fizičkih osoba - potrošača s primjenom od 01.09.2018.

Obavijest – izmjena Općih uvjeta poslovanja s novčanim polozima (depozitno poslovanje) fizičkih osoba - potrošača s primjenom od 01.09.2018.

 

Obavještavamo Vas da se mijenjaju Opći uvjeti poslovanja s novčanim polozima (depozitno poslovanje) fizičkih osoba – potrošača s primjenom od 01. 09. 2018.  kako slijedi:

  • U  članku 6. Dodana su dva nova stavka koji glase:

        “Na području zaštite osobnih podataka Banka primjenjuje odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka -   Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne Novine 42/2018) te ostalih relevantnih propisa.

Zaštitu osobnih podataka Banka je dodatno uredila Politikom zaštite osobnih podataka, koja je javno objavljena i dostupna strankama na mrežnim stranicama Banke.”

  • U  članku 17. , stavak 2. mijenja se  se minimalni iznos oročenja za Otvorenu štednju iz 500,00 kn  u 100,00 kn.

Ažurirani Opći uvjeti poslovanja s novčanim polozima (depozitno poslovanje) fizičkih osoba - potrošača objavljeni su na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr u rubrici Građani/Opći uvjeti i dostupni su u svim poslovnicama Banke.

U Umagu, kolovoz 2018. godine