Obavijest – izmjena Općih uvjeta poslovanja po transakcijskim računima fizičkih osoba-potrošača s primjenom od 01. ožujka 2018. godine