Novi kanal za pružanje financijskih usluga

Revised Payment Services Directive (ili skraćeno PSD2) je unaprijeđena verzija PSD (Payment Service Directive), direktive koja je postavila temelje jedinstvenog sistema novčanih transakcija i obavezujuća je na teritoriji EEA (European Economic Area), koja pokriva 31 državu. Ako ste Pružatelj usluga treće strane (TPP) i želite se povezati s Istarskom kreditnom bankom Umag d.d, sve potrebne informacije možete pronaći na http://www.ikb.hr/hr/psd2.