Namjenski krediti za osobne potrebe

Namjena kredita:

kupnja bijele tehnike, pokućstva i opreme za dom, audio i video opreme, opreme za klimatizaciju i grijanje, informatičke opreme, alata, građevinskog materijala, kao i za kupnju vozila i plovila

Iznos kredita:

od EUR 1.000,00 do EUR 12.500,00

Rok otplate:

2 ili 3 godine za kredite do EUR 2.500,00

od 2 do 6 godina za kredite preko EUR 2.500,00

Nominalna kamatna stopa:

4,50% godišnje, fiksna

 

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa (EKS):

od 4,86%

Naknada za obradu zahtjeva:

bez naknade

Način otplate:

u jednakim mjesečnim anuitetima

Način isplate:

plaćanje računa

Osnovna dokumentacija:

  • Zahtjev za kredit
  • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
  • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu (IP-1 obrazac, odrezak od mirovine, obrazac DOH i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
  • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
  • Predračun ili račun trgovačke kuće
  • Instrumenti osiguranja (zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.