Naknade

U prilogu je link za Izvod iz odluke o tarifi naknada za korištenje bankarskih usluga - kartično poslovanje, sa primjenom od 02.05.2022.g.