Mjere za pomoć iznajmljivačima pogođenim koronavirusom

Iznajmljivači pogođeni posljedicama izazvanim pandemijom koronavirusa mogu podnijeti Zahtjev za odgodu plaćanja obveza po kreditu (moratorij).

Osnovni elementi moratorija:

  • ugovorena kamatna stopa se ne mijenja 
  • za vrijeme trajanja moratorija Banka ne obračunava i ne naplaćuje zateznu kamatu
  • banka ne naplaćuje naknadu za obradu zahtjeva za moratorij
  • uvjet ugovaranja moratorija je da je klijent na 31.12.2019. uredno izvršavao svoje obveze prema Banci

Zahtjev za moratorij mogu podnijeti svi građani koji koriste turističke kredite za iznajmljivače, a čija su primanja u cijelosti ili većim dijelom povezana s iznajmljivanjem u turizmu, odnosno drugim uslugama povezanim s turizmom, a koji su ugroženi pandemijom koronavirusa zbog:

-        smanjenja očekivanih primitaka od apartmana, kuća za odmor, kampova

-        smanjenje očekivanih primitaka od ostalih usluga povezanih s turizmom

Krediti s otplatom u ratama i kratkoročni krediti iznajmljivačima

Iznajmljivači koji kredit otplaćuju u ratama i iznajmljivači korisnici kratkoročnih kredita mogu zatražiti moratorij na plaćanje glavnice kredita koja dospijeva u 2020. godini uz produženje razdoblje otplate kredita za 12 mjeseci. Za vrijeme trajanja moratorija glavnice klijent je dužan plaćati kamate prema ugovorenoj dinamici. Otplata glavnice se nastavlja sukladno ugovorenim rokovima dospijeća produženim za 12 mjeseci.

U slučaju da klijent za vrijeme moratorija nije u mogućnosti plaćati kamate, Banka može iznimno odobriti i moratorij na plaćanje kamate od dana podnošenja zahtjeva do 31.05.2021. godine. Redovne kamate obračunate za vrijeme moratorija klijent je dužan platiti u 12 jednakih mjesečnih obroka od kojih prvi dospijeva na plaćanje 30.06.2021. godine, a zadnji 31.05.2022.godine.

Krediti s otplatom u anuitetima

Iznajmljivači koji otplaćuju kredit u mjesečnim anuitetima moratorij mogu zatražiti na rok od 3, 6 ili 12 mjeseci.

•             za vrijeme trajanja moratorija otplata glavnice stavlja se u mirovanje – anuiteti se ne otplaćuju 

•             broj preostalih anuiteta se ne mijenja te se razdoblje otplate produljuje za 3, 6 ili 12 mjeseci ovisno o odobrenom roku moratorija.

•             u razdoblju moratorija obračunava se redovna kamata te klijent može izabrati opciju:

a)      mjesečnog plaćanja kamate za vrijeme trajanja moratorija ili

b)      plaćanja u obrocima nakon isteka moratorija. Broj obroka u kojima se kamata ima otplatiti jednak je broju mjeseci moratorija

UPUTE ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA MJERE POMOĆI

Zahtjev za moratorij

Obrasci Zahtjeva za mjeru moratorija dostupni su na web stranici Banke (poveznica) i u  poslovnici Banke.

Ispravno popunjen i potpisan obrazac Zahtjeva potrebno je dostaviti u Banku u elektroničkom obliku mailom, putem pošte ili osobno u poslovnicu Banke.

Ukoliko šaljete zahtjev putem maila isti molimo poslati na mail adresu Vašeg osobnog bankara. Zahtjev mora biti poslan s mail adrese prijavljene Banci kao kontakt mail adresa.

Banka će obraditi svaki pojedinačni Zahtjev u najkraćem roku.

Ukoliko je Banci dostavljena sva potrebna i odgovarajuća dokumentacija, Banka će vas putem istog komunikacijskog kanala kojim je Zahtjev podnesen obavijestiti o odobrenju Vašeg Zahtjeva, te novim rokovima dospijeća anuiteta/rata i kamata uz dostavljanje novog plana otplate i ostale dokumentacije. 

Za sve ostale informacije obratite se svom osobnom bankaru putem telefona ili maila.

Preporučujemo korisnicima kredita kod kojih nije došlo do pogoršanja financijskog položaja i imaju redovite prihode da i nadalje nastave izvršavati svoje financijske obveze sukladno ugovorima i otplatnim planovima.