Mikro krediti

Namjena ovih kredita je omogućiti financiranje kupnje opreme i manjih investicijskih ulaganja, mikro malim i srednjim poduzetnicima  te obrtnicima do 10 zaposlenih.

Karakteristike:

  • Rok otplate do 6 godina uključujući i poček od 1 godine
  • Instrumenti osiguranja određuju se u dogovoru s Korisnikom kredita sukladno internim aktima Banke
  • Kamatna stopa određuje se ovisno o bonitetu klijenta

Informacije na telefon:

702 361, 702 362 
Odjel za rad s poslovnim subjektima i krediti stanovništvu

ili putem e-maila krediti@ikb.hr