Mastercard Identity Check

Mastercard Identity Check je besplatna usluga namijenjena sigurnom plaćanju karticama na internetu. Uz primjenu modernih tehnologija i naprednih sigurnosnih standarda 3D Secure, ova usluga omogućuje potvrdu plaćanja uz potvrdu identiteta korisnika kartice.

Usluga je dostupna za kartice fizičkih osoba (Maestro i Mastercard revolving kreditna kartica) i za korisnike poslovnih kartica (Maestro Business i Mastercard Business charge kartica).

Autentifikacija kupovine na internetu se vrši putem aplikacija  IKB mToken ili Mobilno bankarstvo.