Maestro

MB Card/Cirrus/Maestro chip kartica Istarske kreditne banke Umag d.d. je međunarodna, debitna kartica zasnovana na najsuvremenijim tehnološkim rješenjima. Navedena kartica omogućava Vam njeno korištenje uz višu razinu sigurnosti u odnosu na dosadašnju karticu s magnetnom trakom. 
  
MB Card/Cirrus/Maestro chip kartica Istarske kreditne banke Umag d.d. je među prvim karticama na našem tržištu s ugrađenom chip tehnologijom, čija je primjena najveći napredak u kartičnom poslovanju u zadnjih 40 godina. 
  
MB Card/Cirrus/Maestro chip kartica siguran je i praktičan način plačanja roba i usluga, bez rizika korištenja gotovine. Ovom karticom možete u potpunoj sigurnosti raspolagati novcem na Vašem tekućem računu, bez obzira nalazite li se u zemlji ili inozemstvu. 
  
Nova chip tehnologija uvelike povećava sigurnost same kartice u odnosu na karticu s magnetskom trakom, jer se chip kartica ne može neovlašteno kopirati. Kartica uz to u sebi može pohraniti mnogo više podataka od magnetske trake, a podaci zapisani u chipu koristit će se u novim uslugama koje pruža kartica.
 
Sama chip tehnologija ne mijenja ništa u korištenju kartice, tako da Maestro karticu koristite kao i dosadašnju debitnu karticu. 
  
MBCard / Cirrus / Maestro chip kartica namijenjena je vlasnicima tekućih računa i njihovim opunomoćenicima i može se koristiti:

     - za isplatu gotovine na više od 1.600 bankomata u Hrvatskoj i 820.000 bankomata širom svijeta obilježenim znakom Cirrus/Maestro
     - za bezgotovinsko plaćanje roba i usluga na više od 5,2 milijuna terminala u 80 zemalja

Korištenjem ove kartice sredstva na računu (uvećana za iznos dozvoljenog prekoračenja) dostupna su klijentu 24 sata dnevno. Plaćanje u valutama različitih zemalja brzo je i jednostavno jer nema potrebe za gotovinom u valuti određene zemlje. Svaka transakcija koja se obavlja karticom se autorizira, a terećenje računa se vrši odmah.

Korisnikom MBCard / Cirrus / Maestro kartice postaje se jednostavno. Dovoljno je otvoriti tekući račun ili, ako ga već imate, ispuniti zahtjev u bilo kojoj poslovnici Banke. Kartica se dostavlja poštom na adresu, PIN se podiže i kartica aktivira u poslovnici gdje je otvoren račun. Kartica se izdaje na rok od četiri godine i automatski se obnavlja. Prilikom korištenja kartice na bankomatu ili EFTPOS terminalu identifikacija se vrši putem osobnog identifikacijskog broja (PIN-a) koji se uručuje sa karticom.