Lombardni kredit temeljem depozita

Iznos kredita:

od EUR 1.500,00

kredit može iznositi najviše 95% iznosa depozita koji se zalaže.

Korisnici kredita:

korisnici kredita mogu biti klijenti Banke i neklijenti.

Klijenti Banke su fizičke osobe koje upućuju svoja redovna mjesečna primanja preko računa kod Banke i imaju uredno poslovanje po računima, kao i fizičke osobe koje se ugovorom o kreditu obvežu uputiti svoja redovna mjesečna primanja preko računa kod Banke u roku od 3 mjeseca od dana odobrenja kredita.

Rok otplate:

od 1 do 10 godina

Nominalna kamatna stopa:

  • 1,50% godišnje, fiksna, za klijente banke
  • 2,00% godišnje, fiksna, za neklijente banke

 

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa:

od 1,97%

Naknada:

0,50% od iznosa kredita, jednokratno. Minimalni iznos naknade je EUR 26,54 a maksimalni iznos naknade je EUR 119,45.

Način otplate:

u jednakim mjesečnim anuitetima