Kunski stambeni krediti - AKCIJA do 30.06.2022.

Iznos kredita:

od HRK 15.000 do HRK 1.000.000

Namjena kredita:

 • za kupnju stana ili obiteljske kuće
 • za izgradnju, dovršenje, dogradnju ili nadogradnju obiteljskih stambenih objekata
 • za kupnju i komunalno uređenje građevinskog zemljišta
 • za refinanciranje kredita

Valuta kredita:

bez valutne kluzule

Rok otplate:

do 20 godina

Nominalna kamatna stopa:

U prve 3 godine otplate: 2,50% godišnje, fiksna

Za ostalo razdoblje otplate: 2,91% godišnje, promjenjiva

Promjenjiva kamatna stopa sastoji se od varijabilnog dijela izraženog kao 6-mjesečni NRS1 za HRK koji za prvo polugodište 2022.iznosi 0,10% i fiksnog dijela koji iznosi 2,81 postotnih poena i koji se ne mijenja tijekom otplate kredita.

Promjenjiva kamatna stopa mijenja se dva puta godišnje, i to 01.01. i 01.07. u skladu s Načelima za utvrđivanje i promjenu kamatnih stopa i naknada u poslovanju s potrošačima koja su dostupna u poslovnicama Banke i na službenoj internetskoj stranici Banke www.ikb.hr.

Upozorenje: kada se promijeni NRS mijenja se i iznos anuiteta/obroka kojeg treba platiti.

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa (EKS):

od 2,75%   

Naknada za obradu zahtjeva:

BEZ NAKNADE

Način otplate:

u jednakim mjesečnim anuitetima

Način isplate:

plaćanje po ugovoru ili kombinacija plaćanja računa i isplate gotovine (do 70% iznosa kredita)

Rok počeka:

1 godina

Osnovna dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit
 • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
 • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu (IP-1 obrazac, odrezak od mirovine, obrazac DOH i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
 • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
 • Predugovor ili Ugovor o kupoprodaji nekretnine
 • Procjena vrijednosti nekretnine – potrebna za nekretninu na kojoj će se zasnovati založno pravo u korist Banke; nije potrebna za iznose manje od EUR 25.000,00
 • Troškovnik – izrađen i ovjeren od strane osobe ovlaštene za poslove projektiranja ili građenja (za izgradnju, dovršenje, dogradnju, nadogradnju ili adaptaciju stambenog objekta)
 • Izvadak iz zemljišnih knjiga
 • Polica osiguranja nekretnine
 • Instrumenti osiguranja (mjenice, zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)
 • Suglasnost za razmjenu podataka kroz HROK

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.