Kunski krediti iznajmljivačima

Namjena kredita:

-       kupnja, izgradnja, dogradnja, nadogradnja ili adaptacija turističkih smještajnih kapaciteta i njihovo uređenje i opremanje, kupnja zemljišta u svrhu izgradnje turističkih smještajnih kapaciteta za djelatnost iznajmljivanja te izgradnja bazena

-       uređenje okoliša te kupnja opreme, namještaja i sl. u svrhu uređenja turističkih smještajnih kapaciteta

-       refinanciranje kredita odobrenih za gore navedene namjene

Korisnici kredita:

registrirani iznajmljivači

Iznos kredita:

najmanje Kn 15.000,00

Valutna klauzula:

bez valutne klauzule

Rok otplate:

do 5 godina

Nominalna kamatna stopa:

od 3,50% do 4,00% godišnje, fiksna

Kamatna stopa se utvrđuje nakon procjene kreditne sposobnosti korisnika kredita.

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.  Na dospjelu glavnicu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa (EKS):

od 3,72%

Naknada za obradu zahtjeva:

bez naknade

Visina depozita:

bez depozita

Način otplate:

a)      mjesečni anuiteti

b)      rate koje dospijevaju na naplatu jednom godišnje, 31.08. te kamate koje dospijevaju na naplatu mjesečno

c)       rate koje dospijevaju na naplatu 31.07. i 31.08. te kamate koje dospijevaju na naplatu mjesečno

d)      rate koje dospijevaju na naplatu 30.06, 31.07, 31.08. i 30.09. te kamate koje dospijevaju na naplatu mjesečno

Način isplate:

odjednom ili sukcesivno na temelju dokumentacije (plaćanjem računa) uz mogućnost gotovinske isplate do 70% iznosa kredita

Osnovna dokumentacija: 

  • Zahtjev za kredit
  • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
  • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu (IP-1 obrazac, odrezak od mirovine, obrazac DOH i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
  • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
  • Ugovor s turističkom agencijom ili pismeni dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti iznajmljivanja
  • Rješenje o kategorizaciji objekta
  • Rješenje županijskog ureda za turizam o obavljanju djelatnosti
  • Izvadak iz zemljišnih knjiga
  • Žiro-račun otvoren kod Banke preko kojeg je turistička agencija dužna uplaćivati sredstva za izvršene usluge smještaja
  • Instrumenti osiguranja (zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.