Kunski kratkoročni krediti iznajmljivačima

Iznos kredita:

od 7.000,00 do 100.000,00 kn

Valutna klauzula:

bez valutne klauzule

Namjena kredita:

poboljšanje uvjeta smještaja gostiju u tijeku turističke sezone

Rok otplate:

u dva anuiteta 31.07. i 31.08. ili 31.08. i 30.09.

Nominalna kamatna stopa:

4,85% godišnja, fiksna

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna

kamatna stopa:

od 5,18%

Visina depozita:

bez depozita

Naknada:

bez naknade

Način otplate:

u dva jednaka anuiteta

Način isplate:

odjednom ili sukcesivno na račun iznajmljivača kod Banke

Osnovna dokumentacija: 

 • Zahtjev za kredit
 • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
 • Dokaz o kreditnoj sposobnosti svih sudionika u kreditu (IP-1 obrazac, odrezak od mirovine, obrazac DOH i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
 • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
 • Ugovor s turističkom agencijom ili pismeni dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti iznajmljivanja
 • Rješenje o kategorizaciji objekta
 • Rješenje županijskog ureda za turizam o obavljanju djelatnosti
 • Izvadak iz zemljišnih knjiga
 • Žiro-račun otvoren kod Banke preko kojeg je turistička agencija dužna uplaćivati sredstva za izvršene usluge smještaja
 • Instrumenti osiguranja (mjenice, zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)
 • Suglasnost za razmjenu podataka kroz HROK

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.