Krediti za umirovljenike

Iznos kredita:

od EUR 500,00 do EUR 5.000,00

Korisnici kredita:

krediti se odobravaju korisnicima mirovina kako domaćih, tako i inozemnih mirovinskih fondova koji se obvežu  svoja primanja upućivati preko svog računa kod Banke

Rok otplate:

od 2 do 6 godina

Nominalna kamatna stopa:

4,00% godišnje, fiksna

 

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa:

od 4,37%

Naknada za obradu zahtjeva:

bez naknade

Način otplate:

u jednakim mjesečnim anuitetima

Osnovna dokumentacija: 

  • Zahtjev za kredit
  • Fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu (tražitelja kredita, sudužnika, jamca)
  • Dokaz o kreditnoj sposobnosti tražitelja kredita – odrezak od mirovine
  • Dokaz o kreditnoj sposobnosti sudužnika ili jamaca (IP-1 obrazac, odrezak od mirovine, obrazac DOH i sl.) – ovisno o vrsti zaposlenja
  • Dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu
  • Instrumenti osiguranja (zadužnice, suglasnost o zapljeni primanja)

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.