Krediti za stambene zgrade

Krediti za stambene zgrade služe za sanaciju krova i fasade stambene zgrade te druga ulaganja u zgradu, te plaćanje priključka na kanalizacijsku mrežu i ostalu infrastrukturu vezanu na stambene zgrade koje se kreditiraju. 
Korisnici kredita su suvlasnici stambene zgrade zastupani po Upravitelju.

Osnovna dokumentacija:

- zahtjev za kredit
- fotokopija osobne iskaznice svih sudionika u kreditu
- dokument s OIB-om svih sudionika u kreditu

Namjena kredita:

Sanacija krova, fasade, stolarije stambene zgrade te druga ulaganja u zgradu

Korisnici kredita:

Suvlasnici stambenih zgrada

Iznos kredita:

od EUR 5.000,00

Rok otplate:

od 2 do 15 godina

Nominalna kamatna stopa:

3,90% godišnje, fiksna

U slučaju poboljšanja energetske učinkovitosti stambene zgrade koja je predmet kreditiranja za minimalno jedan razred, ugovorena kamatna stopa se umanjuje za 0,40 postotnih poena od prvog dana sljedećeg mjeseca po primitku valjanog certifikata.

Banka obračunava kamatu po kreditu primjenom proporcionalne metode obračuna.

Na dospjelu glavnicu i naknadu Banka obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Efektivna kamatna stopa:

4,02%

Naknada za obradu zahtjeva:

BEZ NAKNADE

Način otplate:

U jednakim mjesečnim anuitetima

Način isplate:

Isplata na (pod)račun zajedničke pričuve otvoren u IKB Umag d.d.sukladno odgovarajućoj dokumentaciji (predračuna, ponude, troškovnika i sl.) izvođača radova.

- međuvlasnički ugovor i ugovor o upravljanju stambenom zgradom
- troškovnik ulaganja
- dokument o visini sredstava pričuve koju snosi pojedini suvlasnik
- odluka suvlasnika o zaduženju po kreditu
- instrumenti osiguranja (potpisane bianco mjenice sa ovlaštenjem za popunu istih od strane suvlasnika stambene zgrade, bianco zadužnica stambene zgrade potpisana od strane zastupnika - Upravitelja i javnobilježnički potvrđena)

Napomena: Po potrebi Banka može zatražiti dodatnu dokumentaciju o čemu će klijenta, prilikom postupka odobravanja kredita, obavijestiti djelatnik Banke koji obrađuje određeni zahtjev za kredit.

Dodatne informacije, uključujući primjere izračuna anuiteta, nalaze se u letku u prilogu.